JESTEŚMY NON PROFIT

Wieziennapiekarnia.pl jest marką Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszego przedsiębiorstwa społecznego i oczywiście skorzystania z naszych możliwości.

Nasze działania służą reintegracji społecznej oraz możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzimy wspólne przedsiębiorstwo społeczne, którego zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie godnego życia.

Artur Ziemacki

Copyright © 2022 Piekarnia Więzienna, Wszelkie prawa zastrzeżone. by gotoweb.pl

0
Koszyk